رنگ نمای ساختمان های قدیمی و بازسازی
نیاز به بازسازی و نوسازی ساختمان ها به خصوص در کاربری های مسکونی و نیز تمایل ساکنین به تطابق منازل خود با سلیقه و نیازهای شخصی لزوم ارایه ایده ها و طرح های اجرایی و کاربردی و نوین را بیش از پیش ضروری می نماید. خدمات مهندسی(مشاوره و طراحی) در زمینه بازسازی و رنگ ساختمانهای قدیمی خصوصا ساخت ...
بازسازی خانه
بازسازی خانه تصمیم به بازسازی فضای داخلی، یک تصمیم کاملا به جا می باشد. بازسازی منزل دردسر های خاص خودش را دارد وقتی شما تصمیم به بازسازیمی گیرید یعنی واقعا به یک تغییر قاطعانه در دکوراسیون داخلی احتیاج دارید. ...