رنگ اکرلیک رنگ داخلی رنگ دکراتیو داخلی
طراحی، تهیه و اجرای انواع رنگ های داخلی اعم از دکوراتیو و ساده امروزه به جهت حصول زیبایی های بصری در ساختمانها تلاش­های زیادی صورت می­گیرد که استفاده از انواع رنگها در این زمره قرار دارد. طراحی، تهیه و اجرای انواع رنگهای دکوراتیو و ساده که جایگزینهای بسیار مناسب رنگهای سنتی و کاغذ دیواری ...