پوشش نماهای ساختمانی ، رنگ نمای ساختمان های قدیمی و بازسازی و رنگ های داخلی
طراحی، تهیه و اجرای انواع نماهای ساختمانی لزوم ایجاد تنوع و ایمنی در نماهای خارجی ساختمانها بخصوص در ساختمانهای بلند مرتبه، استفاده از مصالح و شیوه های اجرایی نوین را بیش از پیش ضروری میدارد. لذا این شرکت عمده فعالیت خود در این زمینه را بر استفاده از مصالح نوین با خواص متناسب با نیاز پروژه و با ...