پروفیل درز انقطاع و انبساط ، پوشش درز انقطاع و انبساط
پروفیل درز انقطاع و انبساط (پوشش درز انقطاع و انبساط)طراحی، تولید و اجرای انواع آن در ساختمانهای با گستردگی در سطح (عریض) که اخیرا در کشور نیاز به این نوع ساختمانها و در نتیجه ساخت آنها رشد فزاینده­ای داشته است، به جهت کاهش اثرات حرارتی و لرزه­ای در سازه با توجه به ابعاد، آن را به چند ...
دلایل افزایش قیمت مسکن
نمایش: ۳۰       دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن گفت: اگر می‌توانستیم به نحوی در بازار مسکن فعالیت کنیم که ساخت و ساز، متناسب با نیاز جامعه صورت بگیرد قطعا امروز شاهد افزایش بیش از حد قیمت مسکن در بازار نبودیم.   ...
پروفیل درز انقطاع (انواع و کاربرد های آن)
پروفیل های درز انقطاع به دوصورت روی کار و داخل کار طراحی می شوند. ...
پوشش درز انقطاع و پوشش درز انبساط دیواری
پروفیل (پوشش) درزهای انقطاع در نما
ارائه راهکار برای مسائل مربوط به درزهای انبساط و انقطاع در نما ...
اندازه استاندارد پروفیل های درز انقطاع(پوشش درز انقطاع)
با توجه به نوع پروژه و نوع سازه و جنس سازه و ارتفاع آن اندازه درزهای انقطاع متغییر می باشد. ...
پوشش درز انبساط آبند
آبند کردن درز های انقطاع و انبساط ...
پروفیل درز انقطاع ترافیکی
پروفیل درز انقطاع(پوشش درز انقطاع) ترافیکی ...
پروفیل های درز انقطاع و انبساط مناسب جهت فضاهای تر و ترافیکی