با توجه به نیاز پروژه های ساختمانی در مراحل اجراییه بخش هایی که توسط مهندسین مشاور پروژه ،طرح به صورت تخصصی و با جزئیات کامل ارائه نشده است و احتیاج به جزئیات اختصاصی و کامل اجرایی می باشد،این شرکت در تمامیه زمینه های فعالیت مشروحه ی خود امادگی ارائه ی هرگونه مشاوره ،طرح و راهکارهای اجرایی در راستای خدمات مهندسی مورد نیاز را دارد.

اهم خدمات مهندسی مذکور به شرح ذیل می باشد

 


1-پروفیل های درز انقطاع و انبساط

2-پروفیل های دکوراتیو و اکسسوری ها(آلومینیوم و استیل)

3-تسمه های فولادی آجدار خاک مسلح

4-سقف های شیب دار دکوراتیو

5-پوشش و رنگ نمای ساختمانی

6-رنگهای نوین داخلی

7-
 رنگ نمای ساختمان های قدیمی و بازسازی  

8-طراحی مشاوره و اجرای سیستم های نوین ساختمان