تسمه های فولادی خاک مسلح با استاندارد های مربوطه توسط شرکت پارس پی تولید و به مشتری ارائه می گردد.تسمه های فولادی آجدار جهت مسلح سازی ترانشه های خاکی استفاده می شود که منطبق با ضوابط استاندارد در این تسمه ها تولید می گردد.تطابق کامل با ضوابط مذکور و کیفیت ظاهری و مقاومتی مطلوب مشخصه اصلی تسمه های تولیدی این شرکت می باشد. 
 

خاك مسلح، بي شك يكي از مهم ترين نوآوريهاي چند دهه اخير در مهندسي راه و ساختمان است كه يكي از كاربردهاي تلفيق بتن پيش ساخته با روش هاي بهسازي خاك مي باشد.

خاك مسلح از تركيب خاك و تسمه هاي فولادي گالوانيزه بدست مي آيد. نيروهاي رانشي در خاكريز به وسيله اصطكاك به تسمه ها منتقل شده و با نيروي كششي ايجاد شده در تسمه ها متعادل مي گردد. پوسته هايي از بتن پيش ساخته، نماي خارجي خاكريز را تشكيل داده به علاوه از ريزش موضعي و شستشوي مواد خاكي جلوگيري مي نمايد.

موارد كاربرد

1-پلها: خاك مسلح در ساخت كوله پلها كاربرد فراواني دارد. در حالي كه در كوله هاي رايج، اغلب پي عميق لازم است، كوله هاي خاك مسلح روي پي سطحي بنا مي شوند

2-بزرگراهها و جاده ها:بيشترين كاربرد خاك مسلح ديوارهاي نگهدارنده حاشيه بزرگراهها و جاده ها

مي باشد

3-سازه هاي خطوط راه آهن: اين سازه ها مشابه سازه هاي بزرگراهي است كه بارگذاري هاي خاص، عمر طراحي و ضرايب ايمني آنها توسط شركتهاي راه آهن تعيين مي شود

4-سازه هاي صنعتي: خاك مسلح يك روش برجسته ساخت ديوارهاي شيبدار و انبارهاي ذخاير معدني در كل دنياست

5-كانال هاي آب و آبراهها: خاك مسلح انتخاب مناسبي براي سازه‌هاي دريايي مانند ديوارهاي ساحلي، سد خاكي و حتي سرريزها مي‌باشد

6-سازه‌هاي حفاظتي: خاك مسلح در مورد سازه‌هاي حفاظتي كه در موارد نظامي به كار مي‌رود راه حلي مناسب است.

7-ديوارهاي مناطق كوهستاني: ديوارهاي خاك مسلح در مناطق كوهستاني جهت پايداري شيرواني كاربرد زيادي دارند.

 

*برای دریافت قیمت ها و اطلاعات تسمه های آجدار خاک مسلح با شرکت تماس بگیرید*