تجهیزات بیمارستانی، پارکینگی،پادری ها،کانال های پیش ساخته(آبرو) 1-طراحی و تجهیزات پارکینگی: 
              
2-طراحی و تولید کانال های پیش ساخته:  


3-طراحی و تولید هندریل و بیمارستانی:

     

4-طراحی و تولید ضربه گیر دیوار ها بیمارستانی : 

       

 

    

5-طراحی و تولید گردگیر کفش (doormat) :

 

 

خدمات مهندسی(مشاوره،طراحی) :

این شرکت در زمینه ی تعیین تجهیزات بیمارستانی، پارکینگی،پادری ها،کانال های پیش ساخته(آبرو) طرح و نوع مدل مناسب ،نحوه ی اجرا و ...،خدمات مشاوره ،طرح و راهکارهای اجرایی را ارائه می نماید.

 

دانلود کاتالوگ پروفیل های دکوراتیو :

*برای دریافت کاتالوگ با شرکت تماس بگیرید*


 
برچسب ها : 11