شرکت مهندسی ساختمانی پارس پی با هدف نقش آفرینی در سازندگی و عمران کشور با بهره گیری از توانمندیها و دانش بومی و ملی پا به عرصه صنعت ساختمان کشور نهاده است. در این راستا ارتباط مناسب و تنگاتنگی با دانش آموختگان و شرکتهای دانش بنیان معتبرترین دانشگاه های کشور نظیر دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف داشته و در اجرای پروژه های خود از این امتیاز بهره برده و با تاکید بر استفاده حداکثری از تخصص نیروها و توان تولید داخلی گام در این راه نهاده است.
با پیشرفت صنعت ساختمان و در نتیجه تنوع و تحول در مصالح ساختمانی و روشهای اجرایی، این شرکت نیز در راستای نیاز صنعت ساختمان کشور در این مقوله، فعالیت در این حوزه را عمدتا با بهره گیری از توانمندی و دانش بومی و ملی گسترش داده و اکثر پروژه های خود را در این زمینه انتخاب و به انجام رسانده است. تلاش در جهت استفاده حداکثری از توان تولید داخلی در زمینه مصالح نوین ساختمانی، سرلوحه سیاست کاری شرکت بوده و کوشش در بومی سازی فن آوری خط مشی را تبیین می نماید.