پروفیل درز انقطاع و انبساط (پوشش درز انقطاع و انبساط)طراحی، تولید و اجرای انواع آن
در ساختمانهای با گستردگی در سطح (عریض) که اخیرا در کشور نیاز به این نوع ساختمانها و در نتیجه ساخت آنها رشد فزاینده­ای داشته است، به جهت کاهش اثرات حرارتی و لرزه­ای در سازه با توجه به ابعاد، آن را به چند بلوک تقسیم نموده و با در نظرگیری ضوابط، فاصله­ای بین آنها ایجاد می­نمایند. این فاصله که اصطلاحا درزهای انبساط یا انقطاع نامیده می­شوند، در معماری ساختمانها می­بایست به نحوی پوشانده شود که عملکرد مناسبی در جهت حفظ خاصیت درز داشته و تناسب قابل قبولی با نازک­کاری بوجود آورده و کاربری ساختمان را حفظ و یا حتی ارتقا بخشد. به همین جهت این پروفیلهای عمدتا آلومینیومی در طرحها و مدلهای متنوعی با توجه به نیاز پروژه­ها توسط این شرکت طراحی، تولید و اجرا می­گردند.

در ضمن از آنجا که این پروفیلها تولید خواهند شد، در طرح و جزییات انعطاف پذیر بوده و مطابق نیاز کارفرما قابل تولید می باشد.


 

درز های انقطاع بین دو سازه :


 

حرکت های مختلف سازه ای :
 

 

انواع پوشش درز انقطاع به شرح ذیل می باشند :


پروفیل های پوشش درز انقطاع روکار :پروفیل های پوشش درز انقطاع زیر کار:
 

 

پروفیل های پوشش درز انقطاع در کف با بار ترافیکی کم :

 

 

پروفیل های پوشش درز انقطاع در کف با بار ترافیکی بالا :

 

            

پروفیل های پوشش درز انقطاع در دیوار و سقف :

 

            


 

پروفیل های پوشش درز انقطاع در نما :

 پروفیل های مخصوص آبندی درز های انقطاع :
 

         

پروفیل های پوشش درز انقطاع در بام ( فلاشینگ ) :
 

 

  
 


خدمات مهندسی(مشاوره،طراحی) :

این شرکت در زمینه ی تعیین عرضه بهینه ی گپ ها (درزهای انقطاع و انبساط )،طرح و نوع مدل مناسب ،نحوه ی اجرا و ...،خدمات مشاوره ،طرح و راهکارهای اجرایی را ارائه می نماید.

 

دانلود کاتالوگ پروفیل های پوشش درز انقطاع :

*برای دریافت کاتالوگ با شرکت تماس بگیرید*