پروفیل درز انقطاع و انبساط (پوشش درز انقطاع و انبساط)طراحی، تولید و اجرای انواع آن
در ساختمانهای با گستردگی در سطح (عریض) که اخیرا در کشور نیاز به این نوع ساختمانها و در نتیجه ساخت آنها رشد فزاینده­ای داشته است، به جهت کاهش اثرات حرارتی و لرزه­ای در سازه با توجه به ابعاد، آن را به چند بلوک تقسیم نموده و با در نظرگیری ضوابط، فاصله­ای بین آنها ایجاد می­نمایند. این فاصله که اصطلاحا درزهای انبساط یا انقطاع نامیده می­شوند، در معماری ساختمانها می­بایست به نحوی پوشانده شود که عملکرد مناسبی در جهت حفظ خاصیت درز داشته و تناسب قابل قبولی با نازک­کاری بوجود آورده و کاربری ساختمان را حفظ و یا حتی ارتقا بخشد. به همین جهت این پروفیلهای عمدتا آلومینیومی در طرحها و مدلهای متنوعی با توجه به نیاز پروژه­ها توسط این شرکت طراحی، تولید و اجرا می­گردند.

در ضمن از آنجا که این پروفیلها تولید خواهند شد، در طرح و جزییات انعطاف پذیر بوده و مطابق نیاز کارفرما قابل تولید می باشد.


 

درز های انقطاع بین دو سازه :برای پوشش درز های انقطاع بین دو ساختمان از پروفیل درز انقطاع برای پوشش نهایی در درز انقطاع ساختمان استفاده می گردد.درز انقطاع در ساختمان جهت کنترل حرکت لرزه ای ساختمان طراحی می گردد و جهت آسیب ندیدن پوشش نهایی در انقطاع از پروفیل های درز انقطاع استفاده می گردد.


 

حرکت های مختلف سازه ای :حرکت در درز های انقطاع ساختمان متفاوت می باشد همین امر باعث می گردد پروفیل های درز انقطاع در مدل ها و دیتیل های مختلف طراحی و تولید گردد.
 

 

انواع پروفیل پوشش درز انقطاع به شرح ذیل می باشند :


پروفیل های درز انقطاع روکار :پروفیل های درز انقطاع روکار برای پروژه هایی می باشد که بعد از نازک کاری می خواهند پروفیل های درز انقطاع را نصب نمایند.


       پروفیل های درز انقطاع توکار:پروفیل های درز انقطاع روکار برای پروژه هایی می باشد که بعد از نازک کاری می خواهند پروفیل های درز انقطاع را نصب نمایند.

 

      


پروفیل های پوشش درز انقطاع در کف با بار ترافیکی کم و و پروفیل درز انقطاع دیوار و سقف  :

 

     

 


پروفیل های پوشش درز انقطاع در کف با بار ترافیکی بالا :

 

      


پروفیل های پوشش درز انقطاع در دیوار و سقف :

 

      


 


پروفیل های پوشش درز انقطاع در نما :

 

       
پروفیل های مخصوص آبندی درز های انقطاع :
 

       


پروفیل های پوشش درز انقطاع در بام ( فلاشینگ ) :
 

         لایه آبند درز انقطاع یا پوشش EPDM مخصوص آبندی درز انقطاع(Water Barrier):

 

                  پوشش ضد حریق درز انقطاع یا آتشبند درز انقطاع(fire barrier):
 

            


خدمات مهندسی(مشاوره،طراحی) :

این شرکت در زمینه ی تعیین عرضه بهینه ی گپ ها (درزهای انقطاع و انبساط )،طرح و نوع مدل مناسب ،نحوه ی اجرا و ...،خدمات مشاوره ،طرح و راهکارهای اجرایی را ارائه می نماید.

 

دانلود کاتالوگ پروفیل های پوشش درز انقطاع :

*برای دریافت کاتالوگ با شرکت تماس بگیرید*