گروه خبري : عمومی
تاريخ انتشار : 1399/06/10 - 10:00
كد :14

شروع تولید پروفیل درز انقطاع پروژه بیمارستان ایلام توسط شرکت پارس پی

پروفیل درز انقطاع و انبساط بیمارستانی

با توجه به حساسیت بیمارستان ها در زمینه درزهای انقطاع شرکت پارس پی اقدام به تولید پروفیل های درز انقطاع و انبساط مناسب جهت جوابدهی با توجه به عملکرد ساختمان های بیمارستانی کرده است.

منبع خبر : شرکت پارس پی