شینگل و سقف سفالی و تایل فلزی
طراحی، تهیه و اجرای کلبه و آلاچیق و پوشش سقفهای شیب دار اعم از شینگل، سفال، آندوویلا، تایل فلزی و ... پوشش سقفهای شیبدار با حفظ کارایی مناسب در آببندی، حصول زیبایی بصری و دارا بودن عمر مفید طولانی از فاکتورهای مهم در انتخاب نوع این پوششها می­باشد. این شرکت طراحی، تهیه و اجرای انواع این پوش ...