گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/10/18 - 23:03
كد :10

تسمه فولادی خاک مسلح و کاربرد آن

خاک مسلح عبارت است از مجموعه خاک و جوشنها که به صورت نوارهای افقی در خاک قرار می گیرند و پوسته ای که می تواند بتنی یا فلزی باشد و نمای خاک مسلح را تشکیل دهد.

خاک مسلح اساساً از خاک و جوشنهای فلزی تشکیل می شود. در غالب موارد جوشنها که نوارهای فلزی هستند به طور افقی قرار می گیرند و کشش قابل ملاحظه ای را تحمل می کنند.

خاک مسلح نظیر بتن مسلح خواص مکانیکی خاک را در جهتی که این خاک بیشتر در معرض نیروها قرار گرفته بهبود می بخشد.

کاربردها:

پایه پلها

دیواره بزرگراهها و جاده ها

سازه های خطوط راه آهن

سازه های صنعتی

کانال های آب و آبراهها

سازه های حفاظتی

دیوارهای مناطق کوهستانی

ژئوسنتتیک ها

از جمله موثرترین مواد برای بهسازی خاک می باشند. ژئوسنتتیک ها شامل ژئوتکستایل ها، ژئونت ها، ژئوگریدها، ژئوکمپوزیتها، ژئوپایپها و ژئوفوم ها می باشند که غالباً در ترکیب با مواد معمولی استفاده می گردند و استفاده از آنها به سرعت در تمام زمینه های مهندسی

مثل هیدرولیک، دریا، محیط زیست، خاک و پی، راه و سازه گسترش یافته است.

کاربردها:

جداسازی

زهکشی

-فیلتر

– کنترل فرسایش

– محافظت و تقویت بستر

– تسلیح خاک

ریزشمع

ریزشمع ها، شمع هایی با قطر کوچک (حداکثر 300 میلی متر) و ظرفیت تحمل بارهای سنگین می باشند که می توانند در هر گونه بستری که نیاز به تقویت داشته باشند به کار روند. اجرای ریز شمع ها به دلیل قابلیت مانور، اجرای آسان، عدم ایجاد لرزش و سر و صدای زیاد،

در مناطق شهری و هم چنین در مواردی که فضای دسترسی محدود می باشد گسترش فراوانی داشته است. کاربردها:

مسلح سازی خاک و افزایش ظرفیت باربری

تعمیر و جایگزینی و بالابردن ظرفیت پی های موجود

بهسازی لرزه ای: در بسیاری از پروژه ها مخصوصاً برای پایه پلها از ریزشمع برای بهبود وضعیت پل در برابر زلزله نیز استفاده گشته است.

تحکیم و پایداری شیروانی و خاکریزها

تامین ظرفیت پی سازه های جدید، پی ماشین ها و کف های صنعتی

کاهش نشست با انتقال بار به لایه های پایین تر

میخ کوبی

میخ کوبی خاک یکی از روش های تسلیح بر جای خاک، پایدارسازی و مهار دیواره های حفاری و ترانشه ها می باشد. در این روش عناصر مسلح کننده با قطر کم و با فواصل نسبتاً کم از یکدیگر داخل بدنه خاک شده و به عبارتی خاک را مسلح می کند.