گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/11/16 - 00:53
كد :24

اندازه استاندارد پروفیل های درز انقطاع(پوشش درز انقطاع)

با توجه به نوع پروژه و نوع سازه و جنس سازه و ارتفاع آن اندازه درزهای انقطاع متغییر می باشد.

پروفیل های درز های انقطاع و انبساط (پروفیل درز ژوئن) دراندازه های مختلفی تولید می شوند و بیشترین اندازه های مورد استفاده از 2 سانتی متر تا 20 سانتی متر می باشد.

در قسمت های ترافیکی با توجه به بار وارده به پوشش های درز انقطاع اندازه گپ ها معمولا زیر 20 سانتی متر می باشد.در قسمت های نفرو و دیواری و سقف با توجه به ارتفاع پروژه تا 1 متر هم می باشد .شرکت پارس پی در این زمینه(پروفیل های درز های انبساط و انقطاع) توانایی های زیادی در زمینه طراحی و تولید این متریال دارد.

در خیلی ازپروژه ها این اندازه ها را کوچک می کنند ولی در خیلی از پروژه ها با توجه به اینکه از نظر سازه ای نباید اندازه درز های انقطاع کوچک شود با استاندارد های خود پیش می روند.

البته درمورد هزینه ها هر چه اندازه درزهای انقطاع (درز ژوئن)کوچک تر شود کمتر می باشد.

از نظر فنی بهتر است اندازه درزهای انقطاع تغییری نکند.