گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1397/01/27 - 16:33
كد :25

پوشش درز انبساط آبند

آبند کردن درز های انقطاع و انبساط

با توجه به اینکه در ساختمان هایی که دارای درز های انبساط می باشند مکان هایی وجود دارد که این مکان ها احتیاج به آبندی و ایزولاسیون درز های انقطاع دارند.

کار کردن پوشش درز انبساط و انقطاع مناسب در این مکانها بسیار حائز اهمیت می باشد و حتما در زمان مناسب و از پروفیل های درز انبساط آبند مناسب در این مکان ها باید استفاده گردد.

حتما می بایست قبل از اجرای نازک کاری و در زمان اجرای ایزولاسیون کف از پروفیل های پوشش آبند درز انقطاع و انبساط استفاده نمود یا از لایه های آبندی درز های انبساط و انقطاع استفاده کرد تا مشکلی برای این قسمت ها بوجود نیاید.

برای اطلاعات بیشتر با شرکت پارس پی تماس حاصل فرمایید تا دیتیل ها و جزییات مربوطه و استعلام برای شما ارسال گردد.

 

منبع مقاله : پارس پی