گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1397/04/24 - 13:52
كد :26

پروفیل های درز انقطاع و انبساط مناسب جهت فضاهای تر و ترافیکی

شرکت پارس پی با داشتن تجربه بسیار بالا و علم و دانش روز جهت این نوع از درزها از پروفیل های درز انقطاع و انبساط (پوشش درز انقطاع و انبساط) مدل های مناسبی دارد که علاوه بر تحمل بار ترافیکی تمام آبند بوده و قابلیت تعویض این پوشش های درز انقطاع پوشش های درز انبساط نیز به ساده گی امکان پذیر می باشد.

برای نصب این پروفیل های درز انقطاع (پوشش درز انقطاع) احتیاج به شاسی کشی فلزی می باشد که توسط این شرکت انجام می پدیرد.