گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1397/11/27 - 22:42
كد :30

قیمت پروفیل پوشش درز انقطاع و درز انبساط

قیمت پوشش درز انقطاع و پوشش درز انبساط مساله مهمی برای کارفرما می باشد.

از آنجا که در هر پروژه ساختمانی وضعیت درز انقطاع یا انبساط بر مبنای طرح، محاسبات سازه و یا شرایط اجرایی منحصر بفرد بوده و تقریبا وضعیت هیچ دو پروژه ای کاملا مشابه هم نیست، این امر موجب شده تا طراحی و ساخت پروفیل درز انقطاع و پروفیل درز انبساط برای پاسخگویی به نیاز پروژه ها تنوع زیادی داشته و بعضا حتی برای برخی از آنها بصورت سفارشی نیاز به طراحی و ساخت باشد. عواملی همچون عرض درز انقطاع یا انبساط، میزان جابجایی مد نظر، نوع کاربری و شکل ظاهری از عوامل اصلی تعیین کننده مدل مناسب پروفیل پوشش درز انقطاع می باشد.

با توجه به این تنوع طبیعتا در زمینه قیمت این پروفیل ها نیز همین گستردگی وجود خواهد داشت. عوامل اصلی تعیین کننده قیمت پروفیل پوشش درزانبساط شامل میزان متریال بکار رفته، میزان صعوبت تولید و مونتاژ، رنگ و مقدار تولید می باشد.

شرکت پارس پی با دارا بودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب، تولید انواع پروفیل پوشش درز انقطاع و انبساط با بالاترین تنوع مدل و کارایی را در کشور داراست که در عین استفاده از متریال با بالاترین کیفیت و منطبق بر استاندارد مربوطه، مناسب ترین قیمت را نیز ارایه می نماید.

منبع مقاله : پارس پی