گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1398/11/28 - 23:03
كد :34

پروفیل درز انبساط دیواری

پروفیل های درز انبساط دیواری

پروفیل درز انبساط دیواری برای نصب در درزهای دیوار طراحی و ساخته می شود.با توجه به اندازه گپ درز انبساط سفارش ها پروفیل درز انبساط انجام می شود و در قسمت دیوار ها نصب می گردد.پروفیل های درز انبساط بهصورت پروفیل درز انبساط روکار و پروفیل درز انبساط روکار می باشد.شرکت پارس پی در زمینه ساخت و اجرای انواع پروفیل های درز انبساط آماده خدمت رسانی به پروژه های کارفرمایان محترم می باشد.

منبع مقاله : پارس پی