گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1398/11/28 - 23:25
كد :36

پروفیل درز انبساط

پروفیل درز انبساط

پروفیل درز انبساط جهت نصب در قسمت درز انبسط ساختمان طراحی وساخته می شود.جنس پروفیل درز انبساط از آلومینیوم و لاستیک و در گاهی مواقع از فولاد می باشد.پروفیل درز انبساط بهجهت تخریب نشدن نازگ کاری در کناره های درز انبساط استفاده می شود.گاهی مواقع به پروفیل درز انبساط پروفیل درز ژوئن پروفیل درزانقطاع پوشش درز انبساط پوشش درز ژوئن پوشش درز انقطاع می گویند.

منبع مقاله : پارس پی