گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1398/11/06 - 00:05
كد :33

پروفیل درز انبساط یا پروفیل درز اجرایی

پروفیل پوشش درز انبساط و پروفیل درز انبساط و پروفیل درز اجرایی

پروفیل درز انبساط یا پروفیل درز اجرایی برای کف سازی ها با مساحت بالا طراحی شده.این پروفیل های درز انبساط تنش های انبساطی و حرارتی وارد به سطح را به خود جذب می کند و مانع از طرح و خراب شدن سطح کفسازی می گردد.در قسمت هایی با مساحت بالا و تغییرات حرارت بالا باید از پروفیل های درز انبساط استفاده گردد.شرکت پارس پی در زمینه طراحی و تولید انواع پروفیل های درز انبساط پیشتاز بوده و پروژه های زیادی را تا بحال انجام داده است.

منبع مقاله : پارس پی