گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1398/11/28 - 23:12
كد :35

پروفیل درز انقطاع آلومینیومی

پروفیل درز انقطاع آلومینیومی

پروفیل های درز انقطاع امروزی از جنس آلومینیوم هستند زیرا سبک تر و مقاوم تر وباصرفه تر نصبت به دیگر فلزات برای پروفیل های درز انقطاع می باشند.پروفیل درز انقطاع آلومینیومی در قسمت های مختلف استفاده می شود.پروفیل درز انقطاع آلومینیومی کف پروفیل درز انقطاع آلومینیومی دیوار و پروفیل درز انقطاع آلومینیومی سقف و پروفیل درز انقطاع آلومینیومی نما.شرکت پارس پی در زمینه ساخت و نصب انواع پروفیل های درز انقطاع آلومینیومی فعال می باشد.

منبع مقاله : پارس پی